EUD/EUX

Anlægs­gartner

Her arbejder du med jord, planter, sten og fliser mens du skaber de uderum, som folk holder af.

Søg om optagelse

Introduktion

Som anlægsgartner kommer du helt tæt på jorden, får sol og regn på næsen og en duft af natur, der sidder godt fast i arbejdstøjet. Du arbejder med jord, planter, sten og fliser mens du skaber de grønne områder, som folk holder af. Du lærer at anlægge og pleje små og store grønne arealer med fokus på klimaet, så det hele går op i en højere enhed.

Få indblik i hverdagen som anlægsgartner – følg Line Marie på arbejde.

Om uddannelsen

Elsker du at være udenfor, og har du lyst til at lave flotte haver og lækre grønne områder? 

På anlægsgartneruddannelsen lærer du en masse om jord, planter, træer, sten og fliser samt betjening af diverse gartnermaskiner. Du lærer også at lede regnvand væk fra huse. Når du er færdig med din uddannelse, kan du lave og passe flotte haver og grønne områder, som du kan være stolt af at vise frem i mange år.

Anlægsgartneruddannelsen har to specialer: grøn eller grå. 
Anlægsgartneruddannelsen kan tages som både EUD og EUX.
Læs mere nedenfor.

Værd at vide:

Hvordan får jeg adgang til uddannelsen?

Anlægsgartneruddannelsen er en erhvervsuddannelse, og kræver folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik.

Hvis du ønsker at søge ind på anlægsgartneruddannelsen, skal du inden 1. marts tilmelde dig på optagelse.dk. Alternativt kan du kontakte din nærmeste erhvervsskole, som kan hjælpe dig med en tilmelding.

Hvis du allerede har en praktikplads, skal du i stedet lave en uddannelsesaftale sammen med din praktikvirksomhed. Uddannelsesaftalen skal indsendes til den erhvervsskole, som du ønsker at gennemføre uddannelsen på.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal du først gennemføre et grundforløb (GF1), hvor du vil blive introduceret for forskellige fagområder. Ved afslutningen af GF1, vælger du den uddannelse, som du skal arbejde videre med på GF2. Hvert grundforløb varer 20 uger.

Er det mere end 2 år siden du er gået ud af skolen eller er du voksen, skal du ikke gennemføre GF1, men kan i stedet starte direkte på GF2.

Du kan også vælge at indgå en Mesterlæreaftale med en praktikvirksomhed og gennemføre det meste af grundforløbet i en praktikvirksomhed.

Når du har gennemført grundforløbet, skal du i gang med dit hovedforløb. Hovedforløb består af flere praktik- og skoleforløb og afsluttes med en svendeprøve.

Hvad lærer jeg på skolen?

På anlægsgartneruddannelsen vil du blive undervist i både teoretiske og praktiske fag og du får tid til at prøve teorierne af i praksis.

Du går i dybden med etablering og vedligeholdelse af haver, parker og grønne områder. Du får viden om planter og deres egenskaber, sundhed og behandling. Du arbejder med forskellige materialer til belægninger, støttemurer og trapper og hvordan man bygger dem op korrekt. Du lærer at anlægge og arbejde med forskellige græstyper, og med planlægning og opmåling til opgaver og meget andet. 

Du vil bl.a. blive undervist i fagene: Anlægsteknik, Kultur og plejeteknik, Plantekendskab, Plantesundhedslære, Opmåling og afsætning, Jord, vand og næring, Innovation, drift og økonomi, Behandling af regnvand/klimateknik mv.

Hvad lærer jeg i praktik?

Uddannelsen til anlægsgartner er en erhvervsuddannelse, hvilket betyder, at en del af uddannelsen foregår i praktik. 

I praktikken opnår du rutiner inden for de mange arbejdsopgaver som uddannelsen indeholder. Arbejdsopgaverne skifter med årstiderne, da mange af arbejdsopgaverne er afhængige af vind og vejr. 

De mange forskellige materialer der anvendes inden for faget, lærer du at bruge, når du i dine praktikperioder er med til at anlægge haver, parker, uderum og grønne områder. 

Du vil typisk udføre arbejdsopgaverne sammen med en eller flere kollegaer, som lærer dig om alle de praktiske uddannelsesmål i uddannelsen. 

Hvilke muligheder har jeg for specialisering?

Du kan afslutte som anlægsgartner med speciale i enten anlægsteknik eller plejeteknik. I daglig tale på skole og i branchen kaldes specialerne for grå eller grøn anlægsgartner:


Speciale i anlægsteknik – “grå”
Vælger du anlægsgartneruddannelsen med speciale anlægsteknik, lærer du, ud over de grundlæggende arbejdsopgaver på både plante og belægningsdelen, at arbejde med mere avancerede anlægstekniske metoder og teknikker når du lægge fliser/sten, udføre trapper og bygger mure. 

Du arbejder med at koble flere elementer sammen og tager højde for materialevalg.

Du udfører beregninger og udarbejder skitser hvor afledning af regnvand er en væsentlig del af opgaverne.

Du lærer at arbejde selvstændigt og tage de rigtige valg inden for dit speciale.


Speciale i plejeteknik – “grøn”
Vælger du anlægsgartneruddannelsen med speciale plejeteknik, lærer du, ud over de grundlæggende arbejdsopgaver på både på plante- og belægningsdelen, at arbejde med arbejdsopgaver inden for mere avancerede plejetekniske opgaver ved etablering af grønne områder.

Du arbejder med plejeplaner, flere forskellige plantetyper og deres egenskaber, regnbede og håndtering af regnvand, taghaver, gødningsforhold og beskæringsprincipper mv. 

Du kan opererer i både haver, parker, slotshaver, golfbaner og andre grønne arealer, hvor du eksempelvis skal vande, plante, gøde, slå græs, luge ukrudt, beskære buske og træer mv.

Du lærer at arbejde selvstændigt og træffe de rigtige beslutninger inden for dit speciale.

Hvad indebærer anlægsgartner som EUX?

Som anlægsgartner med en EUX tilfører du en række gymnasiale fag til din anlægsgartneruddannelse.

På grundforløbet som EUX er der indlagt 6 grundfag på C-niveau – Dansk, Engelsk, Samfundsfag på første del af grundforløbet og Matematik, Kemi og Biologi på anden del af grundforløbet. Der afholdes prøve i et af de nævnte fag på henholdsvis 1. og 2. del af grundforløbet.

På hovedforløbet er der gymnasiale fag på forskellige niveauer – Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Biologi B, Kemi B, Fysik C, Erhvervsøkonomi C-niveau fra valgfagene for de gymnasiale uddannelser eller virksomhedsøkonomi på C-niveau samt en større skriftlig opgave, et afsluttende eksamensprojekt og valgfag. Skoleundervisningen på hovedforløbene udgør 72 uger fordelt på 4 skoleforløb, hvor der veksles mellem EUD og EUX undervisning, samt et svendeprøveforløb.

Uddannelsen afsluttes både med en svendeprøve og en eksamen i de gymnasiale fag efter de bestemmelser og eksamensterminer, der er for denne.  Det betyder, at du både bliver faglært med svendebrev i hånden og student med en toårig gymnasial uddannelse. Herefter har du mulighed for at videreuddanne dig, eksempelvis til jordbrugsteknolog eller tage en professionsbachelor som urban landskabsingeniør.

Hvad er forskellen på anlægsgartner som EUD/EUX?

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med et gymnasialt forløb. Det betyder, at du både uddanner dig til anlægsgartner og samtidig får studiekompetence på niveau med en toårig gymnasial uddannelse (HF), som giver adgang til flere videregående uddannelsesmuligheder.

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen som EUX-elev, følger du det normale EUD-undervisnings- og praktikforløb på anlægsgartner-uddannelsen, mens du supplerer uddannelsen med gymnasiale fag. Derfor er EUX-uddannelsen længere.

Glimt fra hverdagen som anlægsgartner.

Udvikling og videreuddannelse

En erhvervsuddannelse giver mange muligheder for videreuddannelse. Som anlægsgartner kan du bygge på med både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, alt efter dine ønsker og behov.

Videreuddan dig eksempelvis til Jordbrugsteknolog, og få videre adgang til uddannelser som fx Urban Landskabsingeniør. Tager du din anlægsgartneruddannelse som EUX, giver den desuden adgang til universitetsuddannelser som fx Landskabsarkitektur.

Få overblik over de grønne karriereveje. Hvert ikon viser et muligt startsted – hver linje en mulighed for videreuddannelse.

Her finder du uddannelsens grundforløb

Grundforløbet på anlægsgartneruddannelsen udbydes mange steder i landet. Tag kontakt til skolen tættest på dig for mere information om uddannelsens opbygning netop der.

På kortet kan du se, hvor i landet, du kan tage grundforløbet.
Klik på de enkelte skoler nedenfor, for at læse mere:

Her finder du uddannelsens hovedforløb

Hovedforløbet på anlægsgartneruddannelsen udbydes fem steder i landet. Tag kontakt til skolen tættest på dig for mere information om uddannelsens opbygning netop der.

På kortet kan du se, hvor i landet, du kan tage hovedforløbet.
Klik på de enkelte skoler nedenfor, for at læse mere:

Brancher og jobs

Du kan efter endt uddannelse blive ansat i private anlægsgartner-virksomheder, få ansættelse i det offentlige eller starte som selvstændig erhvervsdrivende. Der er pt. brug for faglært arbejdskraft i Danmark, så mulighederne er mange.

Det er fedt at tage en uddannelse, der åbner op for så mange muligheder. Jeg udvikler mig hele tiden, og tiden i praktik giver mig et kæmpe netværk at trække på. Det er fedt at føle sig som en del af et større arbejdsfællesskab, hvor man ikke bliver ladt i stikken.

Line Marie, 19 år
Anlægsgartner-elev

Bidragsydere til projektet

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.