EUD

Grounds­man

Her gør du græsset grønnere og bedre til gavn for sports- og fritidsaktiviteter på fodboldbaner og idrætsanlæg.

Søg om optagelse

Introduktion

Som Groundsman gør du græsset grønnere og bedre til gavn for sports- og fritidsaktiviteter. Det gælder både fodboldbaner og idrætsanlæg. Du betjener små og store maskiner og tænker i ukrudt -og skadedyrsbekæmpelse, og optimale vandingsmetoder for græsset. Du samarbejder med sikkerhedschef, teknisk chef og forvaltning mens du arbejder for den perfekte plæne i en hverdag med masser af frisk luft.

Få indblik i hverdagen som groundsman – følg Morten på arbejde.

Om uddannelsen

Elsker du at være udenfor, og har lyst til at lave lækre grønne idrætsanlæg? 

På groundsmanuddannelsen lærer du en masse om græs, kunstgræs, hybridgræs, vækstforhold, pleje, gødning, ukrudt, og miljø og biologiske forhold på boldbaner. Du lærer også, hvordan man afsætter og jordberegner samt hvordan et idrætsanlæg opbygges og vedligeholdes.

Når du er færdig med din uddannelse kan du lave og vedligeholde de flotteste idrætsanlæg, som du kan være stolt af at vise frem for idrætsudøvere og tilskuere.

Værd at vide:

Hvordan får jeg adgang til uddannelsen?

Groundsman-uddannelsen er en erhvervsuddannelse, og kræver folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik.

Hvis du ønsker at søge ind på groundsman-uddannelsen, skal du inden 1. marts tilmelde dig på optagelse.dk. Alternativt kan du kontakte din nærmeste erhvervsskole, som kan hjælpe dig med en tilmelding.

Hvis du allerede har en praktikplads, skal du i stedet lave en uddannelsesaftale sammen med din praktikvirksomhed. Uddannelsesaftalen skal indsendes til den erhvervsskole, som du ønsker at gennemføre uddannelsen på.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal du først gennemføre et grundforløb (GF1), hvor du vil blive introduceret for forskellige fagområder. Ved afslutningen af GF1, vælger du uddannelse, som du skal arbejde videre med på GF2. Begge grundforløb varer 20 uger.

Er det mere end 2 år siden du er gået ud af skolen eller er voksen, skal du ikke gennemføre GF1.

Du kan også vælge at indgå en Mesterlæreaftale med en praktikvirksomhed og gennemføre det meste af grundforløbet i en praktikvirksomhed.

Når du har gennemført grundforløbet skal du i gang med dit hovedforløb. Hovedforløbet består af flere praktik- og skoleforløb og afsluttes med en svendeprøve. 

Hvad lærer jeg i skolen?

På groundsman uddannelsen vil du blive undervist i teoretiske og praktiske fag. 

Du vil bl.a. blive undervist i fagene: Grundlæggende maskinkendskab, Græs, vækstforhold, jordberegning, pleje og gødning, Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, Træer og buske på golf og idrætsanlæg, Kommunikation, samarbejde og kundeservice, Plantesundhed, Sprøjtecertifikat, Vandingsteknik, Miljø og biologiske forhold samt Græsanalyse.

Hvad lærer jeg i praktik?

Når du er i praktik vil du have rutiner og arbejdsopgaver der følger de forskelle årstider, da mange af arbejdsopgaverne er afhængige af vejr og vind. 

Du vil lære at pleje og vedligeholde græsarealer og lære at betjene og vedligeholde de mange forskellige maskiner, som din arbejdsgiver bruger.  Du vil også lære at beskære planter og småtræer samt identificere ukrudt og bekæmpe sygdomme og skadedyr på golf- og boldbaner. 

Du vil typisk udføre arbejdsopgaverne sammen med en eller flere kollegaer, som lærer dig alle de praktiske uddannelsesmål i uddannelsen. 

Hvilke muligheder har jeg for specialisering?

Du kan afslutte greenkeeperuddannelsen med speciale i enten greenkeeper eller groundsman. 

Groundsman
Når du har lært alle de grundlæggende arbejdsopgaver, kan du vælge at specialisere dig i mere avancerede teknikker når du skal opbygge og pleje boldbaner. Du får også kendskab til kunstgræs og hybridgræs.

Greenkeeper 
Når du har lært alle de grundlæggende arbejdsopgaver, vil du blive undervist i mere avancerede teknikker når du skal udføre en green, teested og bunkers.

Hvor lang tid tager uddannelsen at gennemføre?

For dig der starter direkte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse, varer uddannelsen inklusiv grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato. Skoleundervisningen udgør 30 uger på hovedforløbet.

Glimt fra hverdagen som groundsman.

Udvikling og videreuddannelse

En erhvervsuddannelse giver mange muligheder for videreuddannelse. Som groundsman kan du bygge på med både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, alt efter dine ønsker og behov.

Videreuddan dig eksempelvis til Jordbrugsteknolog, og få videre adgang til uddannelser som fx Urban Landskabsingeniør.

Få overblik over de grønne karriereveje. Hvert ikon viser et muligt startsted – hver linje en mulighed for videreuddannelse.

Her finder du uddannelsens grundforløb

Grundforløbet til groundsman-uddannelsen udbydes mange steder i landet. Tag kontakt til skolen tættest på dig for mere information om uddannelsens opbygning netop der.

På kortet kan du se, hvor i landet, du kan tage grundforløbet.
Klik på de enkelte skoler nedenfor, for at læse mere:

Her finder du uddannelsens hovedforløb

Hovedforløbet til groundsman-uddannelsen udbydes to steder i landet. Tag kontakt til skolen tættest på dig for mere information om uddannelsens opbygning netop der.

På kortet kan du se, hvor i landet, du kan tage hovedforløbet.
Klik på de enkelte skoler nedenfor, for at læse mere:

Brancher og jobs

Du kan efter endt uddannelse blive ansat i golfklubber og på idrætsanlæg, ansættelse i det offentlige eller starte som selvstændig erhvervsdrivende. Der er pt. brug for faglært arbejdskraft, så mulighederne er mange.

Når man får lov til at sætte en bane op til FC Midtjylland, og den bare står snorlige, og man kan se, den bliver brugt og at folk er glade for den – det synes jeg er mega fedt! Det er fedt at se et resultat af det, man har lavet. Det giver selvtillid at komme ud på en arbejdsplads og opleve, at man udretter noget.

Morten, 21 år
Groundsman-elev

Bidragsydere til projektet

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.