En grøn EUX

På EUX anlægsgartner behøver du ikke vælge mellem enten erhvervsuddannelse eller en studenterhue. Hvorfor ikke kombinere de to? Du får en erhvervsfaglig studentereksamen med det bedste fra både skolens og erhvervslivets verden. Med en EUX-uddannelse som anlægsgartner får du mulighed for at komme ud og arbejde med det samme eller videreuddanne dig på den grønne karrierevej.

Hvad er EUX?

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med et gymnasialt forløb. Det betyder, at du både uddanner dig til anlægsgartner og samtidig får studiekompetence på niveau med en toårig gymnasial uddannelse (HF), som giver adgang til flere videregående uddannelsesmuligheder.

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen som EUX-elev, følger du det normale EUD-undervisnings- og praktikforløb på anlægsgartner-uddannelsen, mens du supplerer uddannelsen med gymnasiale fag. Derfor er EUX-uddannelsen længere.

Muligheder for videreuddannelse

Se dine muligheder på den grønne karrierevej

En erhvervsuddannelse giver mange muligheder for videreuddannelse. Som anlægsgartner kan du bygge på med både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, alt efter dine ønsker og behov.

Videreuddan dig eksempelvis til Jordbrugsteknolog, og få videre adgang til uddannelser som fx Urban Landskabsingeniør. Tager du din anlægsgartneruddannelse som EUX, giver den desuden adgang til universitetsuddannelser som fx Landskabsarkitektur.

Se dine muligheder for videreuddannelse med en EUX anlægsgartner

Hvilken type grøn er du?

Er du nysgerrig på, hvordan du kan komme til at sætte dit aftryk på verden. Gå på opdagelse i de andre spændende grønne uddannelser og find noget, der passer til dig.

Bidragsydere til projektet

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.