Universitetsudd.

Landskabs­arkitektur

Her designer du fremtidens grønne arealer med fokus på natur, mennesker og oplevelser.

Søg om optagelse

Introduktion

Som landskabsarkitekt designer du fremtidens grønne arealer med øje for den natur og de mennesker, der skal sameksistere under et stadigt stigende antal klimaudfordringer. Her har du fokus på design og innovation af måderne hvorpå vi indgår i vores omgivelser. Du arbejder med byens og verdens lunger, mens du bidrager til livskvalitet i den menneskelige oplevelse af rummet omkring os. 

Få indblik i hverdagen som landskabsarkitekt – mød Mathilde på studiet.

Om uddannelsen

Landskabsarkitekter arbejder på rådgivende og projekterende tegnestuer og andre konsulentvirksomheder, i kommunernes planafdelinger og ved andre offentlige institutioner eller som undervisere på erhvervsuddannelser og andre grønne karriereveje.

Som landskabsarkitekt, vil du komme til at arbejde med følgende opgaver:

  • Udvikling af strategi og masterplaner for større områder
  • Destinationsudvikling og bæredygtig turisme
  • Byplanlægning og byrumsdesign
  • Design af byrum til sundhed, leg og læring
  • Klimasikring og regnvandshåndtering i byerne
  • Design af klimaparker, klimaveje og grønne byrum
  • Restaurering og genfortolkning af historiske haveanlæg
  • Facilitering af processer og borgerinddragelse
  • Planer for pleje og drift af grønne anlæg
  • Udbud og fagtilsyn på byggepladserne

Værd at vide:

Hvordan får jeg adgang til uddannelsen?

På Københavns Universitet ansøger man direkte på landskabsarkitektuddannelsen, mens man på arkitektskolerne KADK og Arkitektskolen Aarhus søger optagelse på arkitektuddannelsen og derefter specialiserer sig som landskabsarkitekt i løbet af uddannelsen.

Oplysninger om de specifikke adgangskrav, optagelsesprøver mv. til landskabsarkitektuddannelsen finder du på ug.dk under hver af de tre uddannelsesinstitutioner der udbyder uddannelsen.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Uddannelsen består af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse og udbydes på Københavns Universitet, KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) og på Arkitektskolen Aarhus. Optagelseskravene og uddannelsens indhold er forskellige på de tre uddannelsessteder.

Glimt fra hverdagen som landskabsarkitekt.

Udvikling og videreuddannelse

Mange landskabsarkitekter udvikler sig gennem de forskellige jobs de får igennem karrieren og tager løbende kurser, tager på studierejser osv. Men mange videreuddanner sig også gennem fx masteruddannelser på universiteterne i mange forskellige faglige, eller ledelsesmæssige områder. Nogle tager en forskeruddannelse som Ph.d. ved et universitet eller som en erhvervs-Ph.d. med tilknytning til en virksomhed.

Få overblik over de grønne karriereveje. Hvert ikon viser et muligt startsted – hver linje en mulighed for videreuddannelse.

Her finder du uddannelsen

Landskabsarkitektuddannelsen på Københavns Universitet ligger på Frederiksberg Campus i København. Arkitektuddannelsen på KADK ligger på Holmen i København og Arkitekskolen Aarhus ligger i Aarhus.

Klik på de enkelte skoler nedenfor, for at læse mere:

Brancher og jobs

Landskabsarkitekter arbejder på arkitekttegnestuer og landskabsarkitekttegnestuer i Danmark og i udlandet. Mange arbejder i kommunale parkforvaltninger eller andre store offentlige institutioner med store grønne arealer. En del arbejder som selvstændige konsulenter og en del underviser.

Landskabsarkitekter ansættes i stillinger som projektmedarbejder, projektleder, afdelingsleder, arealansvarlig, kreativ leder, adjunkt, lektor, professor eller nedsætter sig selvstændigt som tegnestueejer.

Det er spændende at arbejde i projektformat hvor man øver sig i at løse komplekse problemstillinger og hvor der er mange forskellige interesser, man skal tage hensyn til – både i forhold til mennesker, biodiversitet, klima og infrastruktur. 

Mathilde, 29 år
Studerende på Landskabsarkitektur

Bidragsydere til projektet

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.