Om kampagnen

Det Grønne Partnerskab står bag Grønne Karriereveje. Kampagnen skal tiltrække unge mennesker til en række grønne uddannelser ved at vise de mange muligheder, uddannelserne giver.

Det Grønne Partnerskab er et samarbejde mellem Danske Anlægsgartnere, 3F, Dansk Golf Union, Danske Landskabsarkitekter, Jordbrugsakademikerne, private anlægsgartnerfirmaer fra hele landet, AMU Nordjylland, Jordbrugets Uddannelsescenter, Kold College, ZBC, Roskilde Tekniske Skole, Københavns Universitet samt Erhvervsakademi Aarhus. Alle med en passion for at uddanne og ansætte grønt.

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler. Projektet sluttede ved udgangen af 2022, men erfaringerne og de gode ideer lever videre i det grønne partnerskab – og på denne hjemmeside. Læs projektets slutevaluering og erfaringsopsamling her.

Bidragsydere til projektet

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.