EUD

Green­keeper

Her anlægger og plejer du golfbaners græs til det perfekte, til gavn for golfspillere og øvrige besøgende.

Søg om optagelse

Introduktion

Som greenkeeper handler det ikke kun om græs. Her er du med til at anlægge og pleje golfbaners græs til det perfekte, og inddrager naturen til gavn for både golfspillere og øvrige besøgende. Du lærer at optimere spillekvaliteten på golfbaner på en bæredygtig måde, at udvikle teknologier, betjene små og store maskiner og udnytte de mange muligheder, naturen bringer. Som en del af et bredt arbejdsfællesskab med både baneformand, udvalg og bestyrelse, bidrager du til de bedste oplevelser på golfbanen, i en hverdag fyldt med frisk luft og smukke grønne omgivelser.

Få indblik i hverdagen som greenkeeper – følg Marcus på arbejde.

Om uddannelsen

Elsker du at være udenfor, og har lyst til at lave lækre golfbaner?

På greenkeeperuddannelsen lærer du en masse om græs, vækstforhold, pleje, gødning, ukrudt, miljø og biologiske forhold på golfbanerne. Du lærer også, hvordan man opmåler og jordberegner samt udfører en green, teested og bunkers.

Når du er færdig med din uddannelse kan du lave og passe de flotteste golfbaner, som du kan være stolt af at vise frem for golfklubbens medlemmer og besøgende.

Værd at vide:

Hvordan får jeg adgang til uddannelsen?

Greenkeeper-uddannelsen er en erhvervsuddannelse, og kræver folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik.

Hvis du ønsker at søge ind på greenkeeper-uddannelsen, skal du inden 1. marts tilmelde dig på optagelse.dk. Alternativt kan du kontakte din nærmeste erhvervsskole, som kan hjælpe dig med en tilmelding.

Hvis du allerede har en praktikplads, skal du i stedet lave en uddannelsesaftale sammen med din praktikvirksomhed. Uddannelsesaftalen skal indsendes til den erhvervsskole, som du ønsker at gennemføre uddannelsen på.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal du først gennemføre et grundforløb (GF1), hvor du vil blive introduceret for forskellige fagområder. Ved afslutningen af GF1, skal du vælge uddannelse, som du skal arbejde videre med på GF2. Begge grundforløb varer 20 uger.

Er det mere end 2 år siden du er gået ud af skolen eller er voksen, skal du ikke gennemføre GF1.

Du kan også vælge at indgå en Mesterlæreaftale med en praktikvirksomhed og gennemføre det meste af grundforløbet i en praktikvirksomhed.

Når du har gennemført grundforløbet skal du i gang med dit hovedforløb. Hovedforløbet består af både praktik- og flere skoleforløb og afsluttes med en svendeprøve. 

Hvad lærer jeg i skolen?

På greenkeeperuddannelsen vil du blive undervist i teoretiske og praktiske fag. 

Du vil bl.a. blive undervist i fagene: Grundlæggende maskinkendskab, Græs, vækstforhold, jordberegning, pleje og gødning, ukrudt, sygdomme og skadedyr, Træer og buske på golf og idrætsanlæg, Kommunikation, samarbejde og kundeservice, Plantesundhed, Sprøjtecertifikat, Vandingsteknik, Miljø og biologiske forhold samt Græsanalyse.

Hvad lærer jeg i praktik?

Når du er i praktik vil du have rutiner og arbejdsopgaver der følger de forskelle årstider, da mange af arbejdsopgaverne er afhængige af vejr og vind. 

Du vil lære at pleje og vedligeholde græsarealer og lære at betjene og vedligeholde de mange forskellige maskiner som golfklubben bruger.  Du vil også lære at beskære planter og småtræer samt identificere ukrudt og bekæmpe sygdomme og skadedyr på golfbanen. 

Du vil typisk udføre arbejdsopgaverne sammen med en eller flere kollegaer, som samtidig lærer dig om alle de praktiske uddannelsesmål i uddannelsen.

Hvilke muligheder har jeg for specialisering?

Du kan afslutte greenkeeperuddannelsen med speciale i enten greenkeeper eller groundsman.

Greenkeeper 
Når du har lært alle de grundlæggende arbejdsopgaver, vil du blive undervist i mere avancerede teknikker når du skal udføre en green, teested og bunkers.

Groundsman
Når du har lært alle de grundlæggende arbejdsopgaver, kan du vælge at specialisere dig i mere avancerede teknikker når du skal opbygge og pleje boldbaner. Du får også kendskab til kunstgræs og hybridgræs.

Hvor lang tid tager uddannelsen at gennemføre?

For dig der starter direkte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. varer uddannelsen inklusiv grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato. Skoleundervisningen udgør 30 uger på hovedforløbet.

Glimt fra hverdagen som greenkeeper.

Udvikling og videreuddannelse

En erhvervsuddannelse giver mange muligheder for videreuddannelse. Som greenkeeper kan du bygge på med både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, alt efter dine ønsker og behov.

Videreuddan dig eksempelvis til Jordbrugsteknolog, og få videre adgang til uddannelser som fx Urban Landskabsingeniør.

Få overblik over de grønne karriereveje. Hvert ikon viser et muligt startsted – hver linje en mulighed for videreuddannelse.

Her finder du uddannelsens grundforløb

Grundforløbet til greenkeeper-uddannelsen udbydes mange steder i landet. Tag kontakt til skolen tættest på dig for mere information om uddannelsens opbygning netop der.

På kortet kan du se, hvor i landet, du kan tage grundforløbet.
Klik på de enkelte skoler nedenfor, for at læse mere:

Her finder du uddannelsens hovedforløb

Hovedforløbet til greenkeeper-uddannelsen udbydes to steder i landet. Tag kontakt til skolen tættest på dig for mere information om uddannelsens opbygning netop der.

På kortet kan du se, hvor i landet, du kan tage hovedforløbet.
Klik på de enkelte skoler nedenfor, for at læse mere:

Brancher og jobs

Du kan efter endt uddannelse blive ansat i golfklubber og på idrætsanlæg, ansættelse i det offentlige eller starte som selvstændig erhvervsdrivende. Der er pt. brug for faglært arbejdskraft, så mulighederne er mange.

Man ser pludselig sine omgivelser med andre øjne. Græs er ikke bare græs. Når plænen ligner en velourdug og bare står knivskarpt, så bliver man stolt!

Marcus, 17 år
Greenkeeper-elev

Bidragsydere til projektet

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.